HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SINH VIÊN NĂM HỌC 2012-2013

Sáng ngày 22/05/2013, Khoa Kế toán tổ chức buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012 – 2013 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng, các Giảng viên hướng dẫn và các nhóm sinh viên thực hiện đề tài NCKHSV;

Buổi nghiệm thu diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi với nhiều ý kiến góp ý của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng có chất lượng cao về mặt học thuật. Sau buổi nghiệm thu, các nhóm sinh viên cũng nhận thấy kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian nghiên cứu vừa qua, cũng như những vấn đề còn tồn tại của đề tài và sẽ tiếp tục hoàn thiện công trình để tham gia các giải thưởng cao hơn.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

img 1231

 Tập thể Giảng viên chụp hình chung với các nhóm nghiên cứu

img 1233

 Tập thể Giảng viên chụp hình chung với các nhóm nghiên cứu

img 1234

T.S Phạm Ngọc Toàn và nhóm sinh viên

img 1238Th.S Châu Thanh An cùng nhóm sinh viên

 

img 1239

 

Th.S Lê Thị Mỹ Hạnh cùng nhóm sinh viên

img 1256Th.S Đồng Quang Chung cùng nhóm sinh viên